BẢNG BÁO GIA IN HĐ GTGT

1/ GIẤY CASBONNES & GIẤY FOR

KHỔ A4 3 LIÊN

SỐ LƯỢNG                     1 MÀU                 2 MÀU       3 MÀU

01 CUỐN                        300.000              310.000      320.000

02 CUỐN                        280.000              290.000      300.000

03 CUỐN                        220.000              230.000      240.000

04 CUỐN                        170.000              180.000      190.000

05 ->10 CUỐN               150.000              150.000      170.000

15 CUỐN                        130.000              140.000      160.000

20 CUỐN                        120.000              130.000      150.000

25 CUỐN                        115.000              125.000      140.000

30 CUỐN                        110.000              120.000      135.000

40 CUỐN                        100.000              110.000      130.000

>50 CUỐN                        95.000              105.000      120.000

ĐƠN GIÁ TRÊN CHƯA VAT